Rozhodnutí ředitelky školy - školné

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4 ze 14. 10. 2020 ke stažení:


Zadání - 1. ročník

Stolničení:
– výpisky: základní pravidla stolování, příprava stolu hosta
– zpracovat testSTO_1KA a odevzdat do 27.11. na mail: rychtarikova@seznam.cz

Potraviny:
– výpisky: zelenina str. 31-32; brambory str. 32-33
– zpracovat testPOT_1KA a odevzdat do 27.11. na mail: rychtarikova@seznam.cz

Zařízení závodu:
– výpisky: jednoduché zařízení ve výrobní středisku (váhy, prac. stoly, dopravní vozíky)
– zpracovat testZZ_1KA a odevzdat do 27.11. na mail: rychtarikova@seznam.cz

Základy přírodních věd:
– zpracovat referát do sešitu – Vznik a vývoj života na Zemi

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(historie pohostinství, hygiena a bezpečnost práce, nehody a jejich příčiny, střediska a provozní místnosti záv. veř. strav., oblečení pracovníků veřejného stravování)

Výpisky:
nehody a jejich příčiny str. 5
střediska a provozní místnosti str. 6-7
oblečení pracovníků zvs str. 8
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(rozdělení potravin, hodnocení potravin, skladování potravin, bílkoviny – rozdělení a význam, sacharidy – rozdělení a význam)
– základní pojmy v oboru výživy a stravování

Výpisky:
skladování potravin str. 7
bílkoviny str. 9-10
sacharidy str. 11
základní pojmy v oboru výživy str. 3

Zařízení závodu:
– naučit schéma rozdělení závodů veřejného stravování

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání, následně vypracujte také testy CJ_1r_testy

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_1r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
inventář – malý stolní (charakteristika), rozdělení inventáře str. 9
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
sacharidy – rozdělení a význam
tuky – rozdělení, význam

Základy přírodních věd:
– referát na dané téma, do sešitu
– téma: Epidemie ve světě

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r_0211 vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
Potraviny:
Základy přírodních věd:
Zařízení závodu:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_POT_ZZ_ZPV_1r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_POT_ZZ_1r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Technologie:
– Historie v gastronomii 1918-2020
– Předběžná úprava před tepelnou úpravou.

Občanská nauka:
– vypracujte zadání pracovního listu ON_1r_0211

Zadání - 2. ročník

Stolničení:
– výpisky: podávání studených nápojů str. 11; podávání piva str. 12
– zpracovat testSTO_2KA a odevzdat do 27.11. na mail: rychtarikova@seznam.cz

Speciální gastronomie:
– vypracujte ze skript do sešitu – Úprava langusty, kraba a krevet

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(příbory používané v zvs, gastronomie, gastronomická pravidla, jídelní lístek – druhy, vlastnosti, rozdělení a přehled pokrmů na jídelním lístku)
– sestavit klasický jídelní lístek dle přehledu pokrmů

Výpisky:
jídelní lístek str. 3-4
jídelní lístek dle pořadí sestavte sami do sešitu – stolničení
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– opakujte ze sešitu polévky

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu ANJ_2r vypracujte zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_2r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript

Výpisky:
nápojový lístek str. 5
– sestavte dle pořadí nápojů vlastní nápojový lístek do sešitu Stolničení
– charakterizujte aperitiv a digestiv (ke každé skupině uveďte 3 příklady)
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– rozdělení omáček str. 9
– význam omáček

Český jazyk a literatura:
– doplňte pravopisná cvičení na pracovním listě – ČJL_2ročník, řešení odešlete na mail podle pokynů v pracovním listě
– vypracujte si z prac. listu výpisky do sešitu, a nastudujte si tuto látku
– přečtěte si úryvek podle pokynů

Informační technologie:
– podle pracovního listu VYT_2r vypracujte úkol
– odevzdávejte mailem do 11.10.

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Technologie:
– tepelná úprava z hovězího masa.
– vaření, pečení, minutková úprava, dušení

Potraviny a výživa:
– Kvalitativní znaky masa. Zrání masa.

Základy přírodních věd:
– Chemické látky a jejich využití v běžném životě (připravte referát).

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_2r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_2r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu AJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Zadání - 3. ročník

!!! Od středy 25.11. od 8:55 probíhá opět prezenční výuka žáků třetího ročníku v budově školy. !!!

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– zpracujte zadání podle pracovního listu AJ_3r
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Technologie:
– Pokrmy na objednávku.
– Hovězí maso – svíčková, roštěná.
– Vepřové maso – panenka, kýta.

Potraviny a výživa:
– Trávicí trubice a její funkce.
– Žlázové orgány a jejich funkce.

Základy přírodních věd:
– Jaderná energie, štěpení atomu, jaderné elektrárny
– Zvolte si jedno téma a připravte referát.

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_3r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_3r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– naučit příbory používané v zvs

Speciální gastronomie:
– referát psaný do sešitu – Italská kuchyně

Anglický jazyk:
– zpracujte materiály, které jste dostali na poslední hodině
– Kdo nebyl na vyučování, vyzvedne si po domluvě ve škole!

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_3r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– okruhy 7 a 8:
7. Banket – charakteristika a druhy činnosti nutné k zajištění banketu; prostření slavnostní tabule; vhodné pokrmy pro slavnostní menu
8. Lihoviny – charakteristika a rozdělení; zařazení do menu; servis všech druhů lihovin; vhodné sklo a teplota lihovin; pokrmy vhodné k flambování

Český jazyk a literatura:
– do pracovního listu – ČJL_3ročník – vypracujte cvičení a řešení odešlete na mail podle zadání
– literaturu vypracujte podle zadání, které jste dostali už ve škole

Novinky a zprávy

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r. o. zajišťuje výuku žáků od 1.9. 1994. V letošním školním roce jej navštěvuje 70 žáků. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je zařazeno do sítě škol a školských zařízení, jako organizace je zapsáno u Městského soudu v Praze.

Nabízíme vyučení v oboru 65-51-H/01 – Kuchař(ka)- číšník(servírka)
počet přijímaných žákù pro školní rok 2018/2019 je 40.

Více informací…

V Soukromém středním odborném učilišti ATHOZ spol s r. o. se žáci finančně nepodílejí na úhradě nákladů spojených se studiem. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ!

Další potřebné informace můžete získat na uvedených kontaktních adresách. Vítané jsou osobní návštěvy v objektu učiliště – návštěva je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoliv po předcházející telefonické domluvě.

Vítejte na stránkách SSOU Athoz Praha!


Jsme učiliště rodinného typu se zaměřením na gastronomii. Naši absolventi vyučení v oboru kuchař – číšník mají široké uplatnění. Již během studia procházejí praxí v pražských hotelech a restauracích.

Kuchař - číšník


Nabízíme vzdělání s výučním listem.

Vyučení v oboru: 65-51-H / 01 Kuchař(ka) – číšník (servírka).

Výuka a praxe


Výuka učebního oboru kuchař – číšník probíhá v nově zrekonstruovaných třídách. Součástí této je bar pro výuku barmanských dovedností.