Jarní prázdniny – 2021

Od pondělí 1.3. do pátku 5.3. jsou jarní prázdniny. Nekoná se tudíž ani distanční výuka.

Zadání - 1. ročník

Stolničení:
– praktický úkol do 26.2.: připravit šopský salát, (foto jednotlivých kroků práce, krájení, servis, úprava na talíři hosta, založení příborů pro hosta)
– opakovat vše od snídaní

Potraviny:
– vypracovat a zaslat test – test_PO – do 26.2.
– opakovat vše od mouky

Občanská nauka:
– přečíst, zapsat si do sešitu a případně vyhledat další informace k tématu „Rodina“ ze zadání –Rodina

Český jazyk:
– naučit „Renesance a humanismus v evropské literatuře“, str. 27-32 – CJ_1KA_renesance

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku V. lekce – NJ_1KA_5l

Stolničení:
– praktický úkol do 12.2.: připravit pro hosta čaj, kávu s mlékem, nealko. nápoj a zaslat foto
– vypracovat test – test_STO_1KA

Potraviny:
– opakovat nové i staré učivo

Zařízení závodu:
– opakovat učivo

Základy přírodních věd:
– zpracovat do sešitu referát
– téma referátu: Nebezpečné látky v potravinách  do 12.2.

Stolničení:
– praktický úkol do 29.1.: PROSTŘENÍ SNÍDANĚ JEDNODUCHÉ A SLOŽITÉ, včetně pečiva a dochuc. prostředků
– zaslat foto na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz
– opakovat celé učivo o snídaních

Potraviny:
– vypracovat test test_PO_1KA do 29.1.

Zařízení závodu:
– poslat nakresleného pavouka rozdělení závodů veřejného stravování
(neopisovat – máte již znát z paměti)
– na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu IV. lekce
– naučit gramatiku IV. lekce – viz zadání NEJ_1KA_10012021
– procvičit slovní zásobu, výslovnost a gramatiku I.-III. lekce

Český jazyk:
– přečíst, naučit „Česká literatura středověku“ – ČJ_1KA_10012021
– strany 20 – 23 – do 21.1.2021
– strany 24 – 26 – do 31.1.2021

Stolničení:
– výpisky: do sešitu SNÍDANĚ, skripta str. 21
– (rozdělení, způsob podávání, doba doba, složení, snídaně jednoduché a složité, založení inventáře)
– zpracovat a odevzdat do na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Potraviny:
– výpisky: do sešitu OBILOVINY, skripta str. 34 – 35
– zpracovat a odevzdat na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Odborný výcvik:
– založ inventář pro 1 osobu se salátem a kompotem (pevný příbor)
– foto na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(historie pohostinství, hygiena a bezpečnost práce, nehody a jejich příčiny, střediska a provozní místnosti záv. veř. strav., oblečení pracovníků veřejného stravování)

Výpisky:
nehody a jejich příčiny str. 5
střediska a provozní místnosti str. 6-7
oblečení pracovníků zvs str. 8
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(rozdělení potravin, hodnocení potravin, skladování potravin, bílkoviny – rozdělení a význam, sacharidy – rozdělení a význam)
– základní pojmy v oboru výživy a stravování

Výpisky:
skladování potravin str. 7
bílkoviny str. 9-10
sacharidy str. 11
základní pojmy v oboru výživy str. 3

Zařízení závodu:
– naučit schéma rozdělení závodů veřejného stravování

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání, následně vypracujte také testy CJ_1r_testy

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_1r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
inventář – malý stolní (charakteristika), rozdělení inventáře str. 9
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
sacharidy – rozdělení a význam
tuky – rozdělení, význam

Základy přírodních věd:
– referát na dané téma, do sešitu
– téma: Epidemie ve světě

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r_0211 vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
Potraviny:
Základy přírodních věd:
Zařízení závodu:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_POT_ZZ_ZPV_1r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_POT_ZZ_1r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Technologie:
– Historie v gastronomii 1918-2020
– Předběžná úprava před tepelnou úpravou.

Občanská nauka:
– vypracujte zadání pracovního listu ON_1r_0211

Zadání - 2. ročník

Český jazyk:
– naučte se a udělejte si zápisky podle přiloženého zadání Pracovní list ČJ
– doplňte a pošlete na mail z pracovního listu do pátku 26.2.

Stolničení:
– zpracovat výpisky a nakreslit do sešitu založení příborů str. 20-21 Podávání složitého oběda.
– praktický úkol: připravit pro hosta teplý nápoj – čokoláda, vídeňská káva, čaj
– jednotlivé kroky přípravy a servis, poslat do 26.2.
– zpracovat a poslat do 26.2. test – test_STO

Speciální gastronomie:
– vypsat do sešitu mořské řasy str. 36 skripta

Anglický jazyk:
– slovní zásoba a gramatika 7. lekce
– zpracovat a zaslat na mail cvičení 3, 4, 5, 6, 8/43-46 – AJ_2KA_7l

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VII. lekce – NJ_2KA_7l
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cv. a,b/34

Občanská nauka:
– naučit „volby, občanská společnost“, str. 30-35 – ON_2KA_volby

Stolničení:
– vypracovat praktická úkol
– praktický úkol: palačinky s marmeládou
(jednotlivé ingredience, jednotlivé kroky práce, vzhled pokrmu na talíři hosta, technologický postup) – vypracovat do 12.2.

Český jazyk:
– naučte se a udělejte si zápisky podle přiloženého zadání ruchovci_lumirovci
– zápisky si vyberu, až přijdete do školy a budete zkoušeni

Stolničení:
– zpracovat test_STO_2KA , odevzdat na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz
– praktický úkol do 29.1.: Jablečný závin z listového těsta
– zaslat foto: technologický postup, jednotlivé ingredience při přípravě, úprava pokrmu na talíři hosta

Anglický jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VI. lekce
– zpracovat a zaslat v zadání  ANJ_2KA_10012021 cv. 3,4/37; 5,6/ 38; 8/ 39 na mail: mvodicka@volny.cz

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VI. lekce – NEJ_2KA_10012021
– procvičit výslovnost a slovní zásobu I.-V. lekce

Občanská nauka:
– naučit „Právní základy státu“- ON_2KA_10012021
– (ústava, lidská práva, Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce práv, demokracie, principy demokracie)

Stolničení:
– zpracovat testSTOL a odevzdat do 10.1. na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Speciální gastronomie:
– zpracovat referát Chobotnice, kalamáry do sešitu

Odborný výcvik:
– připravte: bramborová polévka
– technologický postup a foto pokrmu na talíři do mailu rychtarikova.dana@seznam.cz
– prakticky 15.1.

Český jazyk a literatura:
– zopakujte si z literatury K.H.Máchu a K.J.Erbena
– vyhledejte a doplňte do pracovního listu informace o B. Němcové
– v týdnu od 14.12. Pracovní listy 1 a 2 přineste vyplněné a budete umět Májovce a J.Nerudu podle přiloženého pracovního listu Majovci a Neruda

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(příbory používané v zvs, gastronomie, gastronomická pravidla, jídelní lístek – druhy, vlastnosti, rozdělení a přehled pokrmů na jídelním lístku)
– sestavit klasický jídelní lístek dle přehledu pokrmů

Výpisky:
jídelní lístek str. 3-4
jídelní lístek dle pořadí sestavte sami do sešitu – stolničení
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– opakujte ze sešitu polévky

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu ANJ_2r vypracujte zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_2r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript

Výpisky:
nápojový lístek str. 5
– sestavte dle pořadí nápojů vlastní nápojový lístek do sešitu Stolničení
– charakterizujte aperitiv a digestiv (ke každé skupině uveďte 3 příklady)
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– rozdělení omáček str. 9
– význam omáček

Český jazyk a literatura:
– doplňte pravopisná cvičení na pracovním listě – ČJL_2ročník, řešení odešlete na mail podle pokynů v pracovním listě
– vypracujte si z prac. listu výpisky do sešitu, a nastudujte si tuto látku
– přečtěte si úryvek podle pokynů

Informační technologie:
– podle pracovního listu VYT_2r vypracujte úkol
– odevzdávejte mailem do 11.10.

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Technologie:
– tepelná úprava z hovězího masa.
– vaření, pečení, minutková úprava, dušení

Potraviny a výživa:
– Kvalitativní znaky masa. Zrání masa.

Základy přírodních věd:
– Chemické látky a jejich využití v běžném životě (připravte referát).

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_2r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_2r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu AJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Zadání - 3. ročník

Stolničení:
– neustále opakovat okruhy č. 1 – 25
– vypracovat a zaslat foto praktického úkolu
– praktický úkol: čevapčiči s vařeným bramborem a oblohou
(zaslat jednotlivé použité ingredience, kroky práce, technologický postup práce, finální výrobek a servis hostovi na talíři) – vypracovat do 26.2.

Český jazyk:
– vypracujte zadání v přiloženém pracovním listu a odešlete na mail do 19.2.
– pracovni_list_iy

Český jazyk:
– vypracujte zadání v přiloženém souboru a odešlete na mail do 5.2.
– Vančura Hašek

Anglický jazyk:
– slovní zásoba a gramatika 10. lekce
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cvičení 1, 2, 3, 5, 6/64-67 – AJ_3KA_10l

Občanská nauka:
– naučit „Česká republika v mezinárodních organizacích“, str. 78-82 –ON_3KA_cesko

Německý jazyk:
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cv. b, c, d/str. 49 – NJ_3KA_s49

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit č. 23 – 25 (vše mít sepsané a umět)
– praktický úkol: plněné bramborové knedlíky uzeninou a dušené bílé zelí
(jednotlivé ingredience, jednotlivé kroky práce, vzhled pokrmu na talíři hosta, technologický postup) – vypracovat do 12.2.

Ekonomika:
– vypracujte písemnou práci podle přiloženého zadání EKO_3KA_test
– na mail: aldorfova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku IX. lekce
– do 31.1.2021 napsat a předložit „povídání“ o své osobě, rodině, městě ve kterém žijete atd. – (zatím v č. jazyce). V únoru přeložíte do AJ a naučíte se
– zpracovat a zaslat do 31.1.2021: 1/56; 2,3/57; 4/58; 5/59 v zadání ANJ_3KA_10012021
– na mail mvodicka@volny.cz

Informační technologie:
– upozorňuji znovu na nutnost přihlášení se do online výuky pro všechny předměty
– více informací najdete na Bakalářích ve zprávě nebo po přihlášení do svého školního mailu.

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit dle zadání 21 – 22
– praktický úkol do 29.1.: sekaná pečeně a bramborová kaše
– poslat foto: technologický postup, jednotlivé ingredience při přípravě, pokrm na talíři hosta – úprava
– na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit dle zadání 18 – 20
– zpracovat testSTOL a odevzdat do 10.1. na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Speciální gastronomie:
– zpracovat ŘECKOU KUCHYNI formou referátu do sešitu

Odborný výcvik:
– připravte: francouzské brambory
– technologický postup a foto pokrmu na talíři do mailu rychtarikova.dana@seznam.cz
– prakticky 15.1.

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– zpracujte zadání podle pracovního listu AJ_3r
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_3r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_3r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– naučit příbory používané v zvs

Speciální gastronomie:
– referát psaný do sešitu – Italská kuchyně

Technologie:
– Pokrmy na objednávku.
– Hovězí maso – svíčková, roštěná.
– Vepřové maso – panenka, kýta.

Potraviny a výživa:
– Trávicí trubice a její funkce.
– Žlázové orgány a jejich funkce.

Základy přírodních věd:
– Jaderná energie, štěpení atomu, jaderné elektrárny
– Zvolte si jedno téma a připravte referát.

Anglický jazyk:
– zpracujte materiály, které jste dostali na poslední hodině
– Kdo nebyl na vyučování, vyzvedne si po domluvě ve škole!

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_3r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– okruhy 7 a 8:
7. Banket – charakteristika a druhy činnosti nutné k zajištění banketu; prostření slavnostní tabule; vhodné pokrmy pro slavnostní menu
8. Lihoviny – charakteristika a rozdělení; zařazení do menu; servis všech druhů lihovin; vhodné sklo a teplota lihovin; pokrmy vhodné k flambování

Český jazyk a literatura:
– do pracovního listu – ČJL_3ročník – vypracujte cvičení a řešení odešlete na mail podle zadání
– literaturu vypracujte podle zadání, které jste dostali už ve škole

Platba školného

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu že situace spojená s epidemií COVID-19 i nadále pokračuje, jsme nuceni pokračovat i v opatřeních spočívajících v platbě školného.

Žáci jsou povinni hradit školné následujícím způsobem:

– za žáky 1. ročníku – 1.000,- Kč měsíčně

– za žáky 2. a 3. ročníku – 1.500,- Kč měsíčně

Úhradu provádějte na č.ú.: 6014546001/5500, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci, počínaje lednem 2021.

V Praze dne 4. 1. 2021

Mgr. Pavla Šarapatková – ředitelka

Rozhodnutí ředitelky školy - školné

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4 ze 14. 10. 2020 ke stažení:


Novinky a zprávy

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r. o. zajišťuje výuku žáků od 1.9. 1994. V letošním školním roce jej navštěvuje 70 žáků. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je zařazeno do sítě škol a školských zařízení, jako organizace je zapsáno u Městského soudu v Praze.

Nabízíme vyučení v oboru 65-51-H/01 – Kuchař(ka)- číšník(servírka)
počet přijímaných žákù pro školní rok 2018/2019 je 40.

Více informací…

V Soukromém středním odborném učilišti ATHOZ spol s r. o. se žáci finančně nepodílejí na úhradě nákladů spojených se studiem. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ!

Další potřebné informace můžete získat na uvedených kontaktních adresách. Vítané jsou osobní návštěvy v objektu učiliště – návštěva je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoliv po předcházející telefonické domluvě.

Vítejte na stránkách SSOU Athoz Praha!


Jsme učiliště rodinného typu se zaměřením na gastronomii. Naši absolventi vyučení v oboru kuchař – číšník mají široké uplatnění. Již během studia procházejí praxí v pražských hotelech a restauracích.

Kuchař - číšník


Nabízíme vzdělání s výučním listem.

Vyučení v oboru: 65-51-H / 01 Kuchař(ka) – číšník (servírka).

Výuka a praxe


Výuka učebního oboru kuchař – číšník probíhá v nově zrekonstruovaných třídách. Součástí této je bar pro výuku barmanských dovedností.