V souladu s rozhodnutím vlády České republiky ze dne 10.3.2020, vydávám následující rozhodnutí:

 1. Počínaje dnem 11.3.2020 ruším teoretickou výuku v objektu Praha 9, Pelušková 1410.
 2. Počínaje dnem 12.3.2020 ruším praktickou výuku v zařízeních, která byla žákům určena v souladu s plněním programu výuky.
 3. Toto opatření platí až do jeho odvolání. Po jeho zrušení přejde režim výuky do běžného cyklu.

V Praze dne 11.3.2020                   Mgr. Pavla Šarapatková – ředitelka

Domácí zadání

 1. STOLNIČENÍ (viz skripta):
  – zpracovat výpisky podávání nápojů alkoholických a nealkoholických
  – opakovat příbory dle předpisu
  – vypracujte test (.doc STOL1test/.pdf STOL1test) a odešlete na mail uvedený v zadání
 2. POTRAVINY (viz skripta):
  – udělat výpisky ze skript KYPŘÍCÍ PROSTŘEDKY, VEJCE, MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
  – vypracujte test (.doc POT1test/.pdf POT1test) a odešlete na mail uvedený v zadání
 3. ZAŘÍZENÍ ZÁVODU:
  – vypracovat referát zařízení výrobního střediska (elektrické i mechanické stroje v kuchyni), posílejte na mail p. Rychtaříkové
 4. TECHNOLOGIE:
  – Teplé a studené omáčky, zákl. rozdělení, využití, příprava
  – opakování učiva
 5. EKONOMIKA:
  – vypracujte písemně odpovědi podle zadání (.pdf – EKO1)
  – na mail aldorfovav@seznam.cz
  – opakovat, kdo může podnikat, kdo zapisuje do živnostenského a kdo do obchodního rejstříku
 6. ČESKÝ JAZYK:
  – písemně zpracujte body podle zadání – CJ1, příloha: I. ročník duben ČJ
  – řešení na mvodicka@volny.cz
 7. ANGLICKÝ JAZYK:
  – zopakuj si tvoření otázky, odpovědí a záporu v přítomném čase
  – procvičuj slovní zásobu lekcí 1 – 4
  – zpracuj cvičení 1, 2, 3, 4 Quick Checku viz příloha: I. ročník duben AJ
  – řešení na mvodicka@volny.cz
 8. NĚMECKÝ JAZYK:
  – nauč se slovní zásobu IX. lekce, základní číslovky a hodiny
  – písemně: časuj slovesa „kochen“ a „zeichnen“
  – přelož rozhovor na str. 42 a cvičení „b“ na téže straně viz příloha: I. ročník duben NJ
  – řešení na mvodicka@volny.cz
 9. OBČANSKÁ NAUKA:
  – zadání zpracujte podle přílohy: ON_do_1604
  – řešení na sarapatkova@athoz.cz
 10. MATEMATIKA:
  – procvičujte lineární rovnice a nerovnice, zopakujte si teorii viz přílohy:
  teorie, (ne)rovnice1, (ne)rovnice2

Toto zadání vypracujte do 14.4. 2020.

 1. STOLNIČENÍ (viz skripta):
  – nastudovat snídaně, podávání pokrmů
  – opakovat příbory dle předpisu
 2. POTRAVINY (viz skripta):
  – udělat výpisky ze skript MOUKA, TĚSTOVINY, CHLÉB A PEČIVO
 3. TECHNOLOGIE (viz skripta):
  – opakování polévek
  – zvláštní polévky
 4. EKONOMIKA:
  – opakování HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A JEHO FÁZE,
  – POTŘEBY, STATEK, ZISK, NÁKLADY, VÝNOSY
  – TRH, NABÍDKA, POPTÁVKA
 5. ČESKÝ JAZYK:
  – naučit se z podkladů – PODKLADY
 6. ANGLICKÝ JAZYK:
  – zpracujte přiložená cvičení,
  – přeložte text a odpovězte na otázky – ZADÁNÍ
 7. NĚMECKÝ JAZYK:
  – naučte se určenou látku, zpracujte cvičení v zadání – ZADÁNÍ

Toto zadání vypracujte do konce března 2020.

Domácí zadání

 1. STOLNIČENÍ (viz skripta):
  – vypracovat výpisky KAVÁRNY
  – vypracujte test (.doc STOL2test/.pdf STOL2test) a odešlete na mail uvedený v zadání
  – opakovat celou SLOŽITOU OBSLUHU
 2. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:
  – zopakujte si dosavadní práci v tabulkovém procesoru a vypracujte test (.doc IT2test/.pdf IT2test), který odešlete na mail uvedený v zadání
 3. POTRAVINY A VÝŽIVA:
  – mořské ryby, korýši, měkkýši; rozdělení, využití
 4. TECHNOLOGIE:
  – tepelná úprava mořských ryb, korýšů a měkkýšů
 5. ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD:
  – referát na téma: Ochrana vodních zdrojů
  – referát odevzdat do 14.4.2020 na michal.nagy@centrum.cz
 6. EKONOMIKA:
  – vypracujte písemně odpovědi podle zadání (.pdf – EKO2)
  – na mail aldorfovav@seznam.cz
 7. MATEMATIKA:
  – vypracujte písemně podle zadání (.pdf – MAT2)
  – na mail aldorfovav@seznam.cz
 8. ČESKÝ JAZYK:
  – zadání zpracujte podle přílohy: CJ_do_1604
  – řešení na sarapatkova@athoz.cz
 9. ANGLIČTINA:
  – zopakuj si minulý čas prostý slovesa „be“; procvičuj slovní zásobu lekcí 5 – 7
  – zpracuj cvičení 8/46 a 9/47 viz příloha: II. ročník duben AJ
  – řešení na mail mvodicka@volny.cz
 10. NĚMECKÝ JAZYK:
  – písemně zpracuj cvičení d,e,f/str. 44 a h,i/str. 45 viz příloha: II. ročník duben NJ
   řešení na mvodicka@volny.cz
 11. OBČANSKÁ NAUKA:
  – písemně zpracujte podle zadání – ON2, příloha: II. roční duben ON
  – řešení na mvodicka@volny.cz

Toto zadání vypracujte do 14.4. 2020.

 1. STOLNIČENÍ (viz skripta):
  – opakovat SLOŽITOU OBSLUHU (od studených předkrmů až po hlavní chody)
  – udělat výpisky ze skript SERVIS OVOCE VČETNĚ NÁKRESU
 2. TECHNOLOGIE (viz skripta):
  – úprava sladkovodních a mořských ryb (vaření, smažení, pečení)
 3. POTRAVINY A VÝŽIVA (viz skripta):
  – druhy sladkovodních ryb
 4. ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD:
  – vypracujte referát na téma Elektromagnetické pole, referát posílejte na školní mail p. Nagyho – nagy@athoz.cz
 5. EKONOMIKA:
  – opakujte PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
  – PENÍZE, DANĚ, MZDA
  – INFLACE
 6. ANGLICKÝ JAZYK:
  – zpracujte přiložená cvičení
  – naučte se slovní zásobu a gramatiku 7.lekce – ZADÁNÍ
 7. NĚMECKÝ JAZYK:
  – naučte se 9. lekce, zpracujte určená cvičení – ZADÁNÍ
 8. OBČANSKÁ NAUKA:
  – téma demokracie, zpracujte úkoly uvedené v zadání – ZADÁNÍ

Toto zadání vypracujte do konce března 2020.

Domácí zadání

 1. SOP a ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:
  – 3.4. 2020 v 10:00 doneste ke škole 25 vypracovaných okruhů ke kontrole
  – zároveň vypracovanou ekonomickou část
  – a také práci SOP můžete přinést ke konzultaci
  – 16.4. 2020 přijďte odevzdat čistopis SOP
 2. EKONOMIKA:
  – vypracujte písemně odpovědi ze zadání, které si můžete stáhnout zde ve formátu .doc nebo .pdf (EKO3/EKO3) a pošlete na mail uvedený v zadání
 3. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE:
  – na mail nedelkov@athoz.cz posílejte do 3.4.2020 v elektronické podobě svou SOP
 4. ANGLICKÝ JAZYK:
  – zopakuj si slovní zásobu: ovoce, zelenina, maso, nápoje, přílohy, nádobí, pomůcky obsluhujícího personálu
  – zpracuj cvičení 26/151 dle přílohy: III. ročník duben AJ
  – řešení na mvodicka@volny.cz
 5. NĚMECKÝ JAZYK:
  – nauč se slovíčka XI. lekce
  – přelož rozhovor na straně 48 viz přílohy: III. ročník duben NJ-1III. ročník duben NJ-2
  – řešení na mail mvodicka@volny.cz
 6. OBČANSKÁ NAUKA:
  – písemně zpracuj: Jakými prostředky pro udržení míru disponuje OSN?, Jaká je nejvýznamnější vojenskopolitická organizace na světě? dle příloh: III. ročník duben ONIII. ročník duben ON-2III. ročník duben ON-3III. ročník duben ON-4
  -řešení na mail mvodicka@volny.cz
 7. MATEMATIKA:
  – zpracujte úkoly podle přílohy:  MAT3

SLEDOVAT I NADÁLE PRAVIDELNĚ STRÁNKY ŠKOLY!

Toto zadání vypracujte do 16.4.2020

Třetí ročník – přípravy a zadání:

 1. SOP a ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:
  – pracovat na SOP, včetně anglického jazyka
  – vypracovat  a naučit se 25 okruhů
  – vypracovat a naučit se otázky z ekonomiky
 2. EKONOMIKA:
  – opakování otázek k ZUZ
 3. ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD:
  – referát na téma JAK ČLOVĚK OVLIVŇUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
  referát posílejte na školní mail p. Nagyho – nagy@athoz.cz
 4. ANGLICKÝ JAZYK:
  – přeložte story na straně 103 v učebnici
 5. NĚMECKÝ JAZYK
  – zpracujte písemně cvičení – ZADÁNÍ
 6. OBČANSKÁ NAUKA:
  – zpracujte písemně otázky zadané pod textem v zadání – ZADÁNÍ

SLEDOVAT I NADÁLE PRAVIDELNĚ STRÁNKY ŠKOLY!

Toto zadání vypracujte do konce března 2020.

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r. o. zajišťuje výuku žáků od 1.9. 1994. V letošním školním roce jej navštěvuje 70 žáků. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je zařazeno do sítě škol a školských zařízení, jako organizace je zapsáno u Městského soudu v Praze.

Nabízíme vyučení v oboru 65-51-H/01 – Kuchař(ka)- číšník(servírka)
počet přijímaných žákù pro školní rok 2018/2019 je 40.

Více informací…

V Soukromém středním odborném učilišti ATHOZ spol s r. o. se žáci finančně nepodílejí na úhradě nákladů spojených se studiem. ŠKOLNÉ SE NEPLATÍ!

Další potřebné informace můžete získat na uvedených kontaktních adresách. Vítané jsou osobní návštěvy v objektu učiliště – návštěva je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoliv po předcházející telefonické domluvě.

Novinky a zprávy

Vítejte na stránkách SSOU Athoz Praha!


Jsme učiliště rodinného typu se zaměřením na gastronomii. Naši absolventi vyučení v oboru kuchař – číšník mají široké uplatnění. Již během studia procházejí praxí v pražských hotelech a restauracích.

Kuchař - číšník


Nabízíme vzdělání s výučním listem.

Vyučení v oboru: 65-51-H / 01 Kuchař(ka) – číšník (servírka).

Výuka a praxe


Výuka učebního oboru kuchař – číšník probíhá v nově zrekonstruovaných třídách. Součástí této je bar pro výuku barmanských dovedností.