Vítejte na stránkách SSOU Athoz Praha!

 

Jsme učiliště rodinného typu se zaměřením na gastronomii. Naši absolventi vyučení v oboru kuchař – číšník mají široké uplatnění. Již během studia procházejí praxí v pražských hotelech a restauracích.

Kuchař - číšník


Nabízíme vzdělání s výučním listem.

Vyučení v oboru: 65-51-H / 01 Kuchař(ka) – číšník (servírka).

Výuka a praxe


Výuka učebního oboru kuchař – číšník probíhá v nově zrekonstruovaných třídách. Součástí této je bar pro výuku barmanských dovedností.

Suplování

Novinky a zprávy

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r. o. zajišťuje výuku žáků od 1.9. 1994. V letošním školním roce jej navštěvuje 90 žáků. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je zařazeno do sítě škol a školských zařízení, jako organizace je zapsáno u Městského soudu v Praze.

Nabízíme vyučení v oboru 65-51-H/01 – Kuchař(ka)- číšník(servírka).
Přihlášených žáků pro rok 2023/2024 bylo 289, přijatých žáků 44.

Více informací…

Od školního roku 2024/2025 se rodiče s žáky budou podílet na úhradě nákladů spojených se školou ve výši 10 000,- Kč za školní rok.

Další potřebné informace můžete získat na uvedených kontaktních adresách. Vítané jsou osobní návštěvy v objektu učiliště – návštěva je možná ve dnech otevřených dveří a kdykoliv po předcházející telefonické domluvě.

Zadání - 1. ročník

Občanská nauka:
– připravte se podle pokynů v přiloženém zadání  – Shrnutí ON

Stolničení:
– praktický úkol do 5.5.2021: PLNĚNÝ BURGER, vč. výroby burgerové housky (technologický postup. kroky, servis)
– opakovat jednoduchou obsluhu

Potraviny:
– opakovat sýry

Zařízení závodu:
– opakovat poslední látku

  • V PŘÍŠTÍM TÝDNU BUDOU ZKOUŠENI HLAVNĚ ŽÁCI NEKALSIFIKOVANÍ A S NEDOSTATEČNÝM PROSPĚCHEM.

Český jazyk:
– zadání na květen „Baroko v české literatuře“ – cj1KA

Občanská nauka:
– přečtěte si připojený materiál – nebezpečné závislosti
– zpracujte si poznámky do sešitu do příští hodiny

Občanská nauka:
– přečtěte si připojený materiál – Nebezpečné závislosti2
– vypracujte poznámky do sešitu

Český jazyk:
– naučit „Baroko v evropské literatuře“ – Baroko_v_evrope
– písemně odpovědět na otázky – test_CJ1KA – a poslat odpovědi

Občanská nauka:
– přečíst, zapsat si do sešitu a případně vyhledat další informace k tématu „Zdraví“ ze zadání –ON zdraví do 21-3

– řešení do 21.3. na mail

Český jazyk:
– zadání – Renesance

Německý jazyk:
– zadání – NEJ_1r

Český jazyk:
– naučit „Renesance a humanismus v Čechách“ – CJL_1KA_06042021
– písemně odpovědět na následující otázky:
a) Jak se rozvíjel humanismus v Čechách?
b) Vyjmenujte tři základní etapy rozvoje českého humanismu. Ke každé etapě připoj některé představitele včetně jejich díla.

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VII. lekce – NEJ_1KA_06042021
– zpracovat a zaslat cv. a,b/str. 34

Občanská nauka:
– zpracujte podle zadání samostatný úkol – návyk látky úkol
– řešení do 31.3. na mail sarapatkova@athoz.cz

Český jazyk:
– do 15.3.2021 pošlete na mail odpovědi podle pracovního listu ČEJ0803_1KA
– do 30.3.2021 pošlete na mail řešení: Stručně charakterizujte představitele italské literatury období renesance a uveď jejich hlavní díla.

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VI. lekce
– zaslat na mail cvičení a, b/str. 25 (V. lekce), a, b, c/str. 30 (VI. lekce) – NEJ0803_1KA
– do 30.3.2021

Stolničení:
– praktický úkol do 4.4.2021: VAJÍČKOVÁ VELIKONOČNÍ POMAZÁNKA S PEČIVEM (foto: technologický postup přípravy, servis hostovi)
– OPAKOVAT na ústní ONLINE zkoušení (všichni budou mít funkční kameru a mikrofon), OD SNÍDANĚ, SVAČINY A PŘESNÍDÁVKY, POLÉVKY, HLAVNÍ POKRMY, MOUČNÍKY

Potraviny:
– vypracovat a zaslat na e-mail test do 30.3. – PO_test_1KA_2203

Zařízení závodu:
– vypracovat a zaslat na e-mail test do 30.3. – ZZ_test_1KA_2203

Základy přírodních věd:
– referát zpracovat a poslat na e-mail VELIKONOČNÍ ZVYKY A POKRMY V ČESKÉ KUCHYNI do 30.3.

Stolničení:
– praktický úkol do 20.3.: frankfurtská polévka, (foto: suroviny, kroky práce, technologický postup, finální výrobek, servis hostovi)

Potraviny:
– učit se novou i starou látku

Zařízení závodu:
– učit se novou i starou látku

Stolničení:
– zadání na 12.4. – 25.4.
– test – STO_1KAtest_12042021 doplňte a pošlete na e-mail

Zařízení závodu:
– vypracovat a zaslat na e-mail: rozdělte a napište ve formě referátu: Jaké znáte zařízení pro hygienu nádobí. (použijte i své poznámky)

Občanská nauka:
– přečíst, zapsat si do sešitu a případně vyhledat další informace k tématu „Rodina“ ze zadání –Rodina

Stolničení:
– praktický úkol do 29.1.: PROSTŘENÍ SNÍDANĚ JEDNODUCHÉ A SLOŽITÉ, včetně pečiva a dochuc. prostředků
– zaslat foto na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz
– opakovat celé učivo o snídaních

Potraviny:
– vypracovat test test_PO_1KA do 29.1.

Zařízení závodu:
– poslat nakresleného pavouka rozdělení závodů veřejného stravování
(neopisovat – máte již znát z paměti)
– na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu IV. lekce
– naučit gramatiku IV. lekce – viz zadání NEJ_1KA_10012021
– procvičit slovní zásobu, výslovnost a gramatiku I.-III. lekce

Český jazyk:
– přečíst, naučit „Česká literatura středověku“ – ČJ_1KA_10012021
– strany 20 – 23 – do 21.1.2021
– strany 24 – 26 – do 31.1.2021

Stolničení:
– výpisky: do sešitu SNÍDANĚ, skripta str. 21
– (rozdělení, způsob podávání, doba doba, složení, snídaně jednoduché a složité, založení inventáře)
– zpracovat a odevzdat do na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Potraviny:
– výpisky: do sešitu OBILOVINY, skripta str. 34 – 35
– zpracovat a odevzdat na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Odborný výcvik:
– založ inventář pro 1 osobu se salátem a kompotem (pevný příbor)
– foto na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(historie pohostinství, hygiena a bezpečnost práce, nehody a jejich příčiny, střediska a provozní místnosti záv. veř. strav., oblečení pracovníků veřejného stravování)

Výpisky:
nehody a jejich příčiny str. 5
střediska a provozní místnosti str. 6-7
oblečení pracovníků zvs str. 8
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(rozdělení potravin, hodnocení potravin, skladování potravin, bílkoviny – rozdělení a význam, sacharidy – rozdělení a význam)
– základní pojmy v oboru výživy a stravování

Výpisky:
skladování potravin str. 7
bílkoviny str. 9-10
sacharidy str. 11
základní pojmy v oboru výživy str. 3

Zařízení závodu:
– naučit schéma rozdělení závodů veřejného stravování

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání, následně vypracujte také testy CJ_1r_testy

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_1r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
inventář – malý stolní (charakteristika), rozdělení inventáře str. 9
! PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Potraviny:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky

Výpisky:
sacharidy – rozdělení a význam
tuky – rozdělení, význam

Základy přírodních věd:
– referát na dané téma, do sešitu
– téma: Epidemie ve světě

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_1r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Angličtina:
– podle pracovního listu ANJ_1r_0211 vypracujte zadání
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
Potraviny:
Základy přírodních věd:
Zařízení závodu:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_POT_ZZ_ZPV_1r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_POT_ZZ_1r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk:
– podle pracovního listu CJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_1r vypracujte zadání
– vypracované úkoly na mail: mvodicka@volny.vz

Technologie:
– Historie v gastronomii 1918-2020
– Předběžná úprava před tepelnou úpravou.

Občanská nauka:
– vypracujte zadání pracovního listu ON_1r_0211

Stolničení:
– praktický úkol do 12.2.: připravit pro hosta čaj, kávu s mlékem, nealko. nápoj a zaslat foto
– vypracovat test – test_STO_1KA

Potraviny:
– opakovat nové i staré učivo

Zařízení závodu:
– opakovat učivo

Základy přírodních věd:
– zpracovat do sešitu referát
– téma referátu: Nebezpečné látky v potravinách  do 12.2.

Stolničení:
– praktický úkol do 26.2.: připravit šopský salát, (foto jednotlivých kroků práce, krájení, servis, úprava na talíři hosta, založení příborů pro hosta)
– opakovat vše od snídaní

Potraviny:
– vypracovat a zaslat test – test_PO – do 26.2.
– opakovat vše od mouky

Český jazyk:
– naučit „Renesance a humanismus v evropské literatuře“, str. 27-32 – CJ_1KA_renesance

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku V. lekce – NJ_1KA_5l

Zadání - 2. ročník

Český jazyk:
– připravte se podle pokynů v přiloženém zadání – Shrnutí ČJ

Stolničení:
– praktický úkol do 5.5.2021: LEČO S UZENINOU A PEČIVEM (technologický postup, kroky, servis)
– opakovat složitou obsluhu

Speciální gastronomie:
– poslat zpracovaný referát, téma: Úprava kalamár (technologický postup, charakteristika, servis hostovi), do 5.5.2021

Informační technologie:
– doplňte si řešení úkolů v Google Učebně z února a března
– Všichni žáci hodnocení v prvním pololetí N musí do konce března vykonat opravnou zkoušku!

Český jazyk:
– přečtěte si látku a vypracujte si zápisky z přiloženého materiálu – Venkovská próza2 -,
– některým chybí test z 29. 4., z minulé hodiny – DOPLŇTE TO PROSÍM!

Český jazyk:
– přečtěte si zadání a vypracujte si zápisky z první části přiloženého materiálu – test1 Rais -, ve druhé části vypracujte test a zašlete do 29. 4.  na mail sarapatkova@athoz.cz

Stolničení:
– zadání na 12.4. – 25.4.
– test – STO_test_12042021 vypracujte a pošlete na e-mail

Anglický jazyk:
– opakovat slovní zásobu a gramatiku 7. lekce
– zpracovat a zaslat na mail cvičení 1/64; 4/66; 8/68 (učebnice) – do 30.3.2021

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VIII. lekce – NEJ0803_2KA
– zpracovat a zaslat cv. a, b, c, d/38-39 – do 30.3.2021

Občanská nauka:
– naučit „orgány státní správy a samosprávy“ – ON0803_2KA
– popiš a zašli všechny druhy voleb v ČR – do 30.3.2021

Anglický jazyk:
– opakovat slovní zásobu a gramatiku 8. lekce
– zpracovat a zaslat na mail cvičení 13/str. 80 (učebnice), a překlad „Story“ – str. 81 učebnice

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku IX. lekce, základní číslovky, určování hodin – NEJ_2KA_06042021
– přeložit a zaslat rozhovor na str. 42
– přeložit a zaslat cv. b/str. 42

Občanská nauka:
– naučit „Rodinné právo“ – ON_2KA_06042021
– písemně zpracovat a zaslat následující otázky:
a) Co upravuje rodinné právo?
b) Co tvoří jádro rodiny?
c) Co je manželství?
d) Vyjmenuj podmínky uzavření manželství.
e) Jak vzniká a zaniká manželství?
f) Jaká jsou práva a povinnosti účastníků rodinně-právních vztahů?

Speciální gastronomie:
– referát zpracovat a poslat na e-mail VELIKONOČNÍ STŮL VE SVĚTĚ (vybrat 5 světových kuchyní a popsat hlavní velikonoční zvyky a pokrmy)

Stolničení:
– praktický úkol do 4.4.2021: HRÁŠKOVÝ KRÉM S KRUTONY nebo VELIKONOČNÍ POLÉVKA (zaslat foto a stejné postupy jako dříve – suroviny, kroky práce, technologický postup, finální výrobek a servis hostovi na talíři)
– OPAKOVAT na ústní ONLINE zkoušení! (všichni budou mít fungující kamery a mikrofony), od PODÁVÁNÍ NÁPOJŮ, SLOŽITÁ OBSLUHA: PŘEDKRMY, POLÉVKY

Český jazyk:
– naučte se a udělejte si zápisky do sešitu podle přiloženého zadání Jirásek_Vrchlický

Stolničení:
– praktický úkol do 20.3.: zapečené těstoviny s uzeninou (suroviny, kroky práce, technologický postup, finální výrobek, servis hostovi)

Speciální gastronomie:
– učit se novou i starou látku

Stolničení:
– zpracovat test_STO_2KA , odevzdat na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz
– praktický úkol do 29.1.: Jablečný závin z listového těsta
– zaslat foto: technologický postup, jednotlivé ingredience při přípravě, úprava pokrmu na talíři hosta

Anglický jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VI. lekce
– zpracovat a zaslat v zadání  ANJ_2KA_10012021 cv. 3,4/37; 5,6/ 38; 8/ 39 na mail: mvodicka@volny.cz

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VI. lekce – NEJ_2KA_10012021
– procvičit výslovnost a slovní zásobu I.-V. lekce

Občanská nauka:
– naučit „Právní základy státu“- ON_2KA_10012021
– (ústava, lidská práva, Listina základních práv a svobod, veřejný ochránce práv, demokracie, principy demokracie)

Stolničení:
– zpracovat testSTOL a odevzdat do 10.1. na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Speciální gastronomie:
– zpracovat referát Chobotnice, kalamáry do sešitu

Odborný výcvik:
– připravte: bramborová polévka
– technologický postup a foto pokrmu na talíři do mailu rychtarikova.dana@seznam.cz
– prakticky 15.1.

Český jazyk a literatura:
– zopakujte si z literatury K.H.Máchu a K.J.Erbena
– vyhledejte a doplňte do pracovního listu informace o B. Němcové
– v týdnu od 14.12. Pracovní listy 1 a 2 přineste vyplněné a budete umět Májovce a J.Nerudu podle přiloženého pracovního listu Majovci a Neruda

Stolničení:
– výpisky ze skript
– naučit vše do poslední látky
(příbory používané v zvs, gastronomie, gastronomická pravidla, jídelní lístek – druhy, vlastnosti, rozdělení a přehled pokrmů na jídelním lístku)
– sestavit klasický jídelní lístek dle přehledu pokrmů

Výpisky:
jídelní lístek str. 3-4
jídelní lístek dle pořadí sestavte sami do sešitu – stolničení
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– opakujte ze sešitu polévky

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu ANJ_2r vypracujte zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_2r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Stolničení:
– výpisky ze skript

Výpisky:
nápojový lístek str. 5
– sestavte dle pořadí nápojů vlastní nápojový lístek do sešitu Stolničení
– charakterizujte aperitiv a digestiv (ke každé skupině uveďte 3 příklady)
!PRACUJEME SE ŠKOLNÍ POMŮCKOU – SKRIPTY!

Speciální gastronomie:
– rozdělení omáček str. 9
– význam omáček

Český jazyk a literatura:
– doplňte pravopisná cvičení na pracovním listě – ČJL_2ročník, řešení odešlete na mail podle pokynů v pracovním listě
– vypracujte si z prac. listu výpisky do sešitu, a nastudujte si tuto látku
– přečtěte si úryvek podle pokynů

Informační technologie:
– podle pracovního listu VYT_2r vypracujte úkol
– odevzdávejte mailem do 11.10.

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_2r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Technologie:
– tepelná úprava z hovězího masa.
– vaření, pečení, minutková úprava, dušení

Potraviny a výživa:
– Kvalitativní znaky masa. Zrání masa.

Základy přírodních věd:
– Chemické látky a jejich využití v běžném životě (připravte referát).

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_2r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_2r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– podle pracovního listu AJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_2r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz nebo podle zadání

Český jazyk:
– naučte se a udělejte si zápisky podle přiloženého zadání Pracovní list ČJ
– doplňte a pošlete na mail z pracovního listu do pátku 26.2.

Stolničení:
– zpracovat výpisky a nakreslit do sešitu založení příborů str. 20-21 Podávání složitého oběda.
– praktický úkol: připravit pro hosta teplý nápoj – čokoláda, vídeňská káva, čaj
– jednotlivé kroky přípravy a servis, poslat do 26.2.
– zpracovat a poslat do 26.2. test – test_STO

Speciální gastronomie:
– vypsat do sešitu mořské řasy str. 36 skripta

Stolničení:
– vypracovat praktická úkol
– praktický úkol: palačinky s marmeládou
(jednotlivé ingredience, jednotlivé kroky práce, vzhled pokrmu na talíři hosta, technologický postup) – vypracovat do 12.2.

Český jazyk:
– naučte se a udělejte si zápisky podle přiloženého zadání ruchovci_lumirovci
– zápisky si vyberu, až přijdete do školy a budete zkoušeni

Anglický jazyk:
– slovní zásoba a gramatika 7. lekce
– zpracovat a zaslat na mail cvičení 3, 4, 5, 6, 8/43-46 – AJ_2KA_7l

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku VII. lekce – NJ_2KA_7l
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cv. a,b/34

Občanská nauka:
– naučit „volby, občanská společnost“, str. 30-35 – ON_2KA_volby

Zadání - 3. ročník

Český jazyk:
– přečtěte si nové učivo z literatury a udělejte si zápisky do sešitu
– vypracujte také test a pošlete řešení e-mailem do 6. 5. 2021
– zadání: Česká próza 2pol20stol

Informační technologie:
– pracujte průběžně na závěrečné práci, abyste byli schopni postupně prezentovat rozpracovanou práci v hodinách IT
– řešení práce je součástí hodnocení z předmětu IT
– Všichni žáci hodnocení v prvním pololetí N nebo 5 musí do konce března vykonat opravnou zkoušku!

Ekonomika:
– vypracujte písemnou práci podle přiloženého zadání EKO_3KA_test
– na mail: aldorfova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku IX. lekce
– do 31.1.2021 napsat a předložit „povídání“ o své osobě, rodině, městě ve kterém žijete atd. – (zatím v č. jazyce). V únoru přeložíte do AJ a naučíte se
– zpracovat a zaslat do 31.1.2021: 1/56; 2,3/57; 4/58; 5/59 v zadání ANJ_3KA_10012021
– na mail mvodicka@volny.cz

Informační technologie:
– upozorňuji znovu na nutnost přihlášení se do online výuky pro všechny předměty
– více informací najdete na Bakalářích ve zprávě nebo po přihlášení do svého školního mailu.

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit dle zadání 21 – 22
– praktický úkol do 29.1.: sekaná pečeně a bramborová kaše
– poslat foto: technologický postup, jednotlivé ingredience při přípravě, pokrm na talíři hosta – úprava
– na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit dle zadání 18 – 20
– zpracovat testSTOL a odevzdat do 10.1. na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Speciální gastronomie:
– zpracovat ŘECKOU KUCHYNI formou referátu do sešitu

Odborný výcvik:
– připravte: francouzské brambory
– technologický postup a foto pokrmu na talíři do mailu rychtarikova.dana@seznam.cz
– prakticky 15.1.

Český jazyk a literatura:
– vyplňte test z přiloženého dokumentu – Test a odpovědi posílejte do konce týdne na mail: sarapatkova@athoz.cz

Ekonomika:
– podle pracovního listu EKO_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Matematika:
– podle pracovního listu MAT_3r_0211 vypracujte zadání do sešitu nebo mailem
– odeslání na mail: aldorfova@athoz.cz

Anglický jazyk:
– zpracujte zadání podle pracovního listu AJ_3r
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NJ_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání
– řešené úkoly odevzdávejte na mail: mvodicka@volny.cz

Stolničení:
Speciální gastronomie:
– vypracujte úkoly podle zadání z pracovního listu STOL_SPEC_3r_0211
– vypracujte podle zadání STOL_3r_0211_test také test a odevzdávejte na mail: rychtarikova.dana@seznam.cz

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– naučit příbory používané v zvs

Speciální gastronomie:
– referát psaný do sešitu – Italská kuchyně

Technologie:
– Pokrmy na objednávku.
– Hovězí maso – svíčková, roštěná.
– Vepřové maso – panenka, kýta.

Potraviny a výživa:
– Trávicí trubice a její funkce.
– Žlázové orgány a jejich funkce.

Základy přírodních věd:
– Jaderná energie, štěpení atomu, jaderné elektrárny
– Zvolte si jedno téma a připravte referát.

Anglický jazyk:
– zpracujte materiály, které jste dostali na poslední hodině
– Kdo nebyl na vyučování, vyzvedne si po domluvě ve škole!

Německý jazyk:
– podle pracovního listu NEJ_3r vypracujte zadání

Občanská nauka:
– podle pracovního listu ON_3r vypracujte zadání

Stolničení:
– vypracujte zadané okruhy
– naučit zadané okruhy otázek
– okruhy 7 a 8:
7. Banket – charakteristika a druhy činnosti nutné k zajištění banketu; prostření slavnostní tabule; vhodné pokrmy pro slavnostní menu
8. Lihoviny – charakteristika a rozdělení; zařazení do menu; servis všech druhů lihovin; vhodné sklo a teplota lihovin; pokrmy vhodné k flambování

Stolničení:
– neustále opakovat okruhy č. 1 – 25
– vypracovat a zaslat foto praktického úkolu
– praktický úkol: čevapčiči s vařeným bramborem a oblohou
(zaslat jednotlivé použité ingredience, kroky práce, technologický postup práce, finální výrobek a servis hostovi na talíři) – vypracovat do 26.2.

Stolničení:
– vypracovat okruhy a naučit č. 23 – 25 (vše mít sepsané a umět)
– praktický úkol: plněné bramborové knedlíky uzeninou a dušené bílé zelí
(jednotlivé ingredience, jednotlivé kroky práce, vzhled pokrmu na talíři hosta, technologický postup) – vypracovat do 12.2.

Český jazyk:
– vypracujte zadání v přiloženém souboru a odešlete na mail do 5.2.
– Vančura Hašek

Český jazyk a literatura:
– do pracovního listu – ČJL_3ročník – vypracujte cvičení a řešení odešlete na mail podle zadání
– literaturu vypracujte podle zadání, které jste dostali už ve škole

Anglický jazyk:
– slovní zásoba a gramatika 10. lekce
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cvičení 1, 2, 3, 5, 6/64-67 – AJ_3KA_10l

Občanská nauka:
– naučit „Česká republika v mezinárodních organizacích“, str. 78-82 –ON_3KA_cesko

Německý jazyk:
– zpracovat a zaslat do 20.2.2021 cv. b, c, d/str. 49 – NJ_3KA_s49

Stolničení:
– opakovat okruhy č. 1 – 25
– pracovat na scénáři k ZUZ
– praktický úkol do 20.3.: holandská řízek a bramborová kaše (suroviny, kroky práce, technologický postup, finální výrobek a servis hostovi na talíři)

Český jazyk:
– vypracujte zadání v přiloženém pracovním listu a odešlete na mail do 19.2.
– pracovni_list_iy

Informační technologie:
– na školní e-mail nedelkov@athoz.cz posílejte rozpracovanou SOP práci
– řešení práce je součástí hodnocení z předmětu IT
– Všichni žáci hodnocení v prvním pololetí N nebo 5 musí do konce března vykonat opravnou zkoušku!

Stolničení:
– úkoly od 26.4. 2021:
– opakovat okruhy otázek 1 – 25
– odevzdat SOP do 28.4. vč. 1 menu a vylosovaného pokrmu

Anglický jazyk:
– zaslat ke kontrole:
„menu“ v AJ; „příležitost“ v AJ (proč děláš hostinu); „technologický postup přípravy hlavního jídla“ v AJ

Stolničení:
– zadání na 12.4. – 25.4.
– opakování okruhů 1 – 25 (vypracovat a naučit)
– pracovat na SOP (datum odevzdání čistopisu nejpozději do 26.4.

Speciální gastronomie:
– referát zpracovat a poslat na e-mail VELIKONOČNÍ STŮL VE SVĚTĚ (vybrat 5 světových kuchyní a popsat hlavní velikonoční zvyky a pokrmy)

Stolničení:
– praktický úkol do 4.4.2021: KUŘECÍ ROLÁDA (ROLÁDKA) S VELIKONOČNÍ NÁDIVKOU (zaslat foto a kroky – stejné postupy jako dříve – suroviny, kroky práce, technologický postup, finální výrobek a servis hostovi na talíři)
– opakovat okruhy č. 1 – 25 na ústní opakování online! (všichni budou mít fungující kamery a mikrofony)
– pracovat na SOP (scénáři) – termín odevzdání čistopisu 26.4.

Český jazyk:
– vypracujte zadání v přiloženém pracovním listu a odešlete na mail do 26.3.
– Čapek K

Anglický jazyk:
– naučit „Povídání o sobě“
– přeložit a zaslat rozhovor – učebnice str. 151/24 Unit 10 – do 30.3.2021

Občanská nauka:
– volně zpracuj téma „Aktuální problémy lidstva“
– na mail do 30.3.2021

Německý jazyk:
– naučit slovní zásobu a gramatiku XII. lekce – NEJ_3KA17032021
– zpracovat a zaslat cv. a/str. 52; c/53 – do 30.3.2021

Rozhodnutí ředitelky školy - školné

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4 ze 14. 10. 2020 ke stažení: