O škole


6Učební obor: 65-51-H / 01 Kuchař(ka) – číšník (servírka)
vzdělání s výučním listem

Učební obor je určen pro žáky 9. tříd ZŠ, přijímáni mohou být i žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku ZŠ.

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor: určen pro chlapce i dívky

Způsob ukončení přípravy: úspěšné složení závěrečné zkoušky

Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání a odborná příprava na povolání kuchař(ka) – číšník(servírka)

Stručný popis oboru:
Tříletý učební obor kuchař(ka) – číšník(servírka) je koncipován homogenně jako univerzální obor profesní přípravy pro celý úsek gastronomie. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návykù, avšak se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024:
se uskuteční 15. 11. 2023 a 10. 1. 2024 od 15:00 do 17:00 hod.

Konzultace pro rodiče ve školním roce 2023/2024:
dne 22.11. 2023 od 15:00 do 17:00 hod.