Přijímací řízení


Přijímací řízení na školu SSOU ATHOZ pro školní rok 2022/2023

  • Obor: Kuchař/číšník
  • Kód oboru: 65 – 51 – H/01
  • Ukončení studia: výučním listem
  • Forma studia: denní
  • Délka studia: 3 roky
  • Přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky
  • Povinná lékařská prohlídka: ano
  • Počet přijímaných žáků: 25

Přihláška k dennímu studiu

Termín pro odevzdání přihlášky: uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, klasifikace z posledních dvou ročníků ze ZŠ) do 1. března 2023.
Kdo ji odevzdá a komu: přihlášku odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce žáka vždy řediteli střední školy.
Kde získá uchazeč formulář přihlášky: na základní škole.
Zápisový lístek: je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žáci ho obdrží na základní škole.

Zveřejnění výsledků z 1. kola přijímacího řízení na webu a na škole: dne 24. 4. 2023.
24. 4. a 25. 4. je možné si vyzvednout rozhodnutí osobně do 15:00 a odevzdat zápisový lístek.

Odevzdává se pouze na tu školu, kterou si uchazeč vybral a to řediteli střední školy.

Dny otevřených dveří pro šk. rok 2023/2024 již brzy – ve středu 23.listopadu 2022 a ve středu 11. ledna 2023 od 15 do 17 hodin.

 

Ředitelka SSOU Athoz vyhlašuje pro zájemce 2. kolo přijímacího řízení do naplnění kapacit volných míst.