Přijímací řízení


Přijímací řízení na školu SSOU ATHOZ pro školní rok 2022/2023

  • Obor: Kuchař/číšník
  • Kód oboru: 65 – 51 – H/01
  • Ukončení studia: výučním listem
  • Forma studia: denní
  • Délka studia: 3 roky
  • Přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky
  • Povinná lékařská prohlídka: ano
  • Počet přijímaných žáků: 40

Přihláška k dennímu studiu

Termín pro odevzdání přihlášky: uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, klasifikace z posledních dvou ročníků ze ZŠ) do 15. března 2022.
Kdo ji odevzdá a komu: přihlášku odevzdá uchazeč nebo zákonný zástupce žáka vždy řediteli střední školy.
Kde získá uchazeč formulář přihlášky: na základní škole.
Zápisový lístek: je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žáci ho obdrží na základní škole.

Odevzdává se pouze na tu školu, kterou si uchazeč vybral a to řediteli střední školy.

Dny otevřených dveří pro šk. rok 2022/2023 již brzy – v pondělí 25. října 2021 a v pondělí 3. ledna 2022 od 15 do 17 hodin.

 

Ředitelka SSOU Athoz vyhlašuje pro zájemce 2. kolo přijímacího řízení do naplnění kapacit volných míst.