Žáci přijatí pro šk. rok 2016/2017


Seznam přijatých žáků naleznete v přiloženém souboru. Žáci jsou uvedení pod registračním číslem, které jim bylo sděleno dopisem. Vyzvednout rozhodnutí o přijetí a odevzdat zápisový lístek bude možné 25. a 26. dubna od 08:00 do 15:00.