Slavnostní zahájení školního roku


Zahájení školního roku 2016/2017 proběhne pro 1. ročník v 9:00, pro 2. a 3. ročník v 10:00 v budově školy, Kolbenova 961/27d.