Přijímací řízení 2020


Ve dnech 22. 04. – 24. 04. 2020 lze ve škole vyzvednout rozhodnutí o přijetí ke studiu a odevzdat zápisový lístek.