Třídní schůzky 2021/2022


Dne 10.11.2021 se konají v budově školy – Pelušková 1410 – třídní schůzky s rodiči a zákonnými zástupci. Proběhnou v čase od 15:00 do 17:00.