Pracoviště Mělník


Odloučené pracoviště SSOU se již nenachází v objektu ČEZ a.s. Elektrárny Mělník. Jsme součástí Soukromého středního odborného učiliště ATHOZ spol. s r.o. se sídlem v Praze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaše učiliště vzniklo v roce 1969 jako středisko praktické výuky učňů. Teoretická výuka (škola) byla v té době smluvně dohodnuta s ostatními partnerskými SOU. Byli jsme součástí Elektrárny Mělník (dále jen EMĚ) pro kterou jsme vychovávali budoucí pracovníky centralizované údržby v oborech elektrikář, zámečník, chemik, mechanik elektronik, truhlář, instalatér, zedník, automechanik apod. podle potřeb podniku.
Po revoluci v roce 1989 se v rámci privatizace údržba rozdělila na několik soukromých firem a tím pádem zanikla potřeba nových pracovníků (vyučenců) pro EMĚ. Protože nám bylo líto toho, že by se vybavená budova SOU měla zrušit, začali jsme hledat partnera, který by nás v podstatě zachránil před zánikem. To se nám podařilo během roku 1993 a od roku následujícího tj. 1994 jsme se stali součástí SSOU ATHOZ spol. s .r.o.
Budovu SSOU jsme přizpůsobili požadavkům současných učebních oborů. Příkladem toho je učebna oboru kuchař, která má vybavení standardní kuchyně (lednice, sporáky, pracovní kuchyňské stoly atd.). Zde se žáci formou laboratorních prací učí základním dovednostem a mohou si vyzkoušet přípravu jednoduchých i složitých pokrmů teplé i studené kuchyně. Dále pak máme odbornou učebnu oboru číšník, ve které je pro potřebu výuky umístěn klasický bar. Mimo těchto speciálních, jsou v budově ještě dvě klasické učebny. Jedna z nich je vybavena výpočetní technikou. V přízemí jsou tři dílny pro odborný výcvik.

Co můžeme našim žákům nabídnout?

I když jsme soukromá škola, neplatí se u nás žádné školné. Jsme menší škola rodinného typu, což má oproti megalomanským školám mnohé výhody.
Menší počet žáků ve třídách vylučuje anonymitu velkého kolektivu. Díky tomu mají i učitelé osobnější přístup k žákům a mohou se jim více věnovat. Úzká spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků podstatně omezuje výskyt negativních jevů jako je záškoláctví, drogy, šikana atd.
Pro zabezpečení odborné praxe žáků nevyžadujeme sponzora.
Škola získává finanční prostředky za vykonanou produktivní práci žáků z pdborných pracovišť.
Uumožňujeme aktivní odbornou účast žáků s finanční odměnou při zajišťování různých společenských akcí jako jsou svatby, rauty, plesy, bankety apod. Příklad mohu uvést již tradiční ples ZŠ Seifertova a ples MÚ Mělník.
Žáci mají možnost absolvování barmanského kurzu přímo v rámci výuky.

Odborná praxe učňů

Obor kuchař-číšník, kuchař a číšník:
První až třetí ročník odborná pracoviště.

Pravidelné akce:

Během roku výlety a tématické exkurze. V říjnu účast na výstavě vzdělávání.