Druhé kolo přijímacího řízení


Dosud volná místa. V rámci druhého kola přijímacího řízení se mohou žáci ucházet o dosud volná místa pro studium ve školním roce 2018/2019.