2. kolo přijímacího řízení


Stále přijímáme žáky na volná místa pro obor Kuchař-číšník 65-51-H/01!

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přihlášky je možné podávat do 31. 8. 2016. Přijímací zkoušky se nekonají. 

A přijímáme žáky i do 2. ročníku.

Telefonní kontakt v době prázdnin:

ředitelka školy – 773 362 211 (od 1.7. do 28.7. a od 10.8. do 31.8.).