Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021


Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9. 2020. Pro 1. ročník od 9:00, pro 2. ročník od 10:00 a pro 3. ročník od 11:00.